Water Village

30/04/2021 08:40
BEN heeft een voorstel ingediend om de woningnood van jongeren en alleenstaanden aan te pakken. Dat is best mogelijk met inschakeling van de particuliere sector. De andere partijen vinden de problemen echter niet groot genoeg om met een nieuwe aanpak te komen. Lees hieronder het initiatiefvoorstel...
23/08/2018 21:27
De fractie van BEtrokken Noord-Beveland heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de wijziging van het bestemmingsplan die het mogelijk maakt dat er woningen in plaats van kampeermiddelen gebouwd worden op de meest recente uitbreiding van de Roompot. Deze vragen staan...
24/04/2018 16:46
BEN zal samen met de PvdA op 26 april een motie indienen om te verhinderen dat er op kampeerplaatsen woningen worden gebouwd. Zie hieronder de concept tekst van de motie. Motie Water Village.pdf (72528)

Lees hier het rake commentaar van de PZC over de verkiezingen op Noord-Beveland van 10 maart

PZC 180310.pdf (1571407)

Het verkiezingsprogramma van BEN

Geef Krimp Geen Kans

Het verkiezingsprogramma van BEN is compact en vlot geschreven. Het is opgesteld vanuit de optiek dat de grootste bedreiging van onze woongemeenschappen, krimp, aangepakt dient te worden. In ons programma komt het woord duurzaam maar 1 keer voor. Dat is geen onderscheidend thema. Alles wat je doet moet in principe duurzaam zijn en een kleine ecologische voetafdruk tot gevolg hebben. Als u op de link klikt, kunt u ons programma downloaden. Geef krimp geen kans.pdf (2843494)

Lees onze nieuwsbrief van begin maart

31/01/2018 20:03

In 2010 werd er begonnen met een zogenaamd winkelverbeterplan. Het werd helaas een 'winkeliersopjaagplan'. Voorlopig is dit de droevige oogst, dat andere winkeliers, die nadat in 2016 de Attent € 50.000 van de gemeente kreeg om te verbouwen, nu aanvechten dat er € 92.500 betaald wordt aan de Attent om de ombouw tot Spar te realiseren. De achterliggende reden is, dat deze subsidies worden betaald om draagvlak te scheppen voor de komst van de Aldi, eerst in Wissenkerke, nu in Kamperland.

BEN wil graag de supermarkt voor Wissenkerke behouden, maar wil daarbij naar andere manieren zoeken om dit gerealiseerd te krijgen.

Onderstaand kunt u de klikken op de brief die Stibbe advocaten uit Amsterdam schreef aan de gemeente. 

Stibbe bezwaar.pdf (8410543)

18/01/2018 17:14

Al 4 jaar neemt het inwoneraantal af in onze gemeente. Daarmee neemt ook de behoefte aan woningen af. Als er minder vraag is, wordt het moeilijker om een woning te verkopen en dan dalen de prijzen. Dit staat even los van het gegeven dat we net een crisis op de woningmarkt achter ons hebben gelaten en het nu beter gaat dan enkele jaren geleden. Er is een duidelijke trek van het platteland naar de stad (Goes, Middelburg) gaande, waar de woningen bij wijze van spreken niet aan te slepen zijn.

In 2014 stelde de gemeente in, dat woningen in de dorpskernen verkocht mochten worden als deeltijdwoning. Tot dan mochten de woningen alleen voor permanent gebruik benut worden. Het is bij deeltijdwonen niet toegestaan de woning te verhuren voor vakantiedoeleinden. Het is de bedoeling dat mensen het als tweede huis gebruiken en daar werd graag gebruik van gemaakt. Voor een aantal kopers is dit ook de opstap naar permanente vestiging.

Er staan nog steeds veel woningen te koop op Noord-Beveland en de keuze is vaak of leegstand of deeltijdwoning.

Het gegeven dat je je huis mag verkopen als deeltijdwoning maakt dat je bereik van potentiële kopers veel groter wordt dan wanneer het alleen permanent bewoond mag worden. Voor een aantal kopers die permanent kopen is dit een overweging die mede beslissend is voor de aankoop van een huis.

De gemeente wil nu abrupt een einde maken aan deze praktijk. Op het gemeentehuis weet men ook wel, maar het wordt niet hardop gezegd, dat dit leidt tot lagere verkoopprijzen. De verwachting is dan, dat op enig moment kopers toch naar Noord-Beveland zullen komen omdat het de woningen zo goedkoop zijn. Dat is beleid voeren over de ruggen van de huizenverkopers. Het is bovendien niet te verwachten dat kopers op die ‘koopjes’ af zullen kopen. Een huis is de grootste uitgave die iemand doet, en als het perspectief is, dat de waarde zal dalen omdat de bevolking krimpt, gaat iemand zich niet in de schulden steken om een huis op Noord-Beveland te kopen.

BEN vindt dit een slechte zaak, die een aantal eigenaren van woningen rechtstreeks in hun portemonnee treft, en ook op termijn slecht is voor iedereen die een huis wil verkopen. Ook de kopers zijn er op termijn niet bij gebaat, want ooit worden dat ook weer verkopers.

We worden benaderd door huiseigenaren van wie de woning reeds lange tijd te koop staat en die slapeloze nachten hebben, omdat ze de noodzakelijke transactie niet kunnen realiseren of geen goede prijs kunnen maken. De gemeente schept nu onzekerheid voor de pakweg 175 verkopers van woningen die thans te koop worden aangeboden. Dat moeten we niet willen. Er is een notitie gemaakt door de gemeente, maar daarvoor hebben ze geen enkele woningverkoper benaderd.

Als u er meer over wil weten, kunt u een rapport downloaden, waar met een rood kader de belangrijkste passages zijn aangegeven.

Beter met Minder - Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp-.pdf (551147)

Onderstaand ziet u de nieuwsbrief die wij deze zomer verspreid hebben.

Onze visie op de financiele situatie van de gemeente Noord-Beveland. Voor het bekijken van het filmpje:

  Klik op de onderstaande link.

1 Lastenverhoging.mp4 (3998683)1 Lastenverhoging.mp4 (3,8 MB)

RWS gaat 79 woningen slopen op Noord-Beveland

Gisteravond was een historische bijeenkomst van de gemeenteraad. Waar regelmatig enthousiaste projectontwikkelaars, ook in tijden van crisis, een blijmoedige gehoor toegesproken hebben over prachtige plannen, gebeurde nu het omgekeerde. Mw. Iris de Vries van de woningcorporatie kwam met een wake-up call. Ze zijn van plan 79 goedkope huurwoningen te gaan slopen in de toekomst. Nu komt de krimp, waarvan beweerd werd dat die niet zou plaats vinden op Noord-Beveland, dichterbij.

De RWS gaat de komende maand in gesprek met bewoners, maar voor een blokje woningen in Wissenkerke, geschikt voor 1-2 persoonshuishoudens (bejaardenwoningen heetten die vroeger) is het doek al gevallen. De corporatie heeft met de nog zittende huurders overeenstemming bereikt over vertrek. Het is echter aan de gemeente(raad) om op te komen voor toekomstige huurders. BEN wil graag dat er in de toekomst voldoende goedkope woningen overblijven. Door de zogenaamde gezinsverdunning zijn er steeds meer huishoudens met maar 1 inkomen, dus zijn woningen met lage lasten nodig. Een woningcorporatie beheert het maatschappelijk kapitaal, in de vorm van huurwoningen. Die zijn van de samenleving, van ons allemaal. BEtrokken Noord-Beveland vindt het slopen van  goede woningen een vorm van kapitaalvernietiging. Collega-raadslid ArieKees Oudshoorn van NBB was als vanouds scherp als een scheermes. Hij constateerde dat bij sloop de gemeente toch een sloopvergunning zal moeten geven. Als hij met een motie van die strekking komt om dat te voorkomen, zal BEN die steunen.

De corporatie wil ook nieuwe woningen bouwen, met name ‘nul-treden’ woningen, die goed toegankelijk zijn voor mensen die minder mobiel zijn, maar die wel duur worden.

Het gaat niet aan, om alleen maar te roepen dat er niet gesloopt mag worden. Er is een serieus probleem, dat alleen maar groter wordt. De RWS denkt in een bepaalde oplossingsrichting, waarvan wij vinden dat die een hoog tekentafelgehalte heeft.  Wij zullen met alternatieven moeten komen. BEN heeft daar bepaalde gedachten over, maar roept met name de inwoners van Noord-Beveland op om te komen met suggesties en ideeën. U kunt dat doen op Facebook of via een mail aan ons.

News

08/05/2016 13:17
Gemeenten zien steeds meer winkels verdwijnen; een tendens die ook op Noord-Beveland duidelijk waarneembaar is. Oorzaken zijn o.a. internet-winkels, vergrijzing van de bevolking en teruglopende omzetten/marges. Ook worden winkels gesloten door het gebrek aan opvolging.Het winkelbestand is...