BEN wil waardebehoud woningen

18/01/2018 17:14

Al 4 jaar neemt het inwoneraantal af in onze gemeente. Daarmee neemt ook de behoefte aan woningen af. Als er minder vraag is, wordt het moeilijker om een woning te verkopen en dan dalen de prijzen. Dit staat even los van het gegeven dat we net een crisis op de woningmarkt achter ons hebben gelaten en het nu beter gaat dan enkele jaren geleden. Er is een duidelijke trek van het platteland naar de stad (Goes, Middelburg) gaande, waar de woningen bij wijze van spreken niet aan te slepen zijn.

In 2014 stelde de gemeente in, dat woningen in de dorpskernen verkocht mochten worden als deeltijdwoning. Tot dan mochten de woningen alleen voor permanent gebruik benut worden. Het is bij deeltijdwonen niet toegestaan de woning te verhuren voor vakantiedoeleinden. Het is de bedoeling dat mensen het als tweede huis gebruiken en daar werd graag gebruik van gemaakt. Voor een aantal kopers is dit ook de opstap naar permanente vestiging.

Er staan nog steeds veel woningen te koop op Noord-Beveland en de keuze is vaak of leegstand of deeltijdwoning.

Het gegeven dat je je huis mag verkopen als deeltijdwoning maakt dat je bereik van potentiële kopers veel groter wordt dan wanneer het alleen permanent bewoond mag worden. Voor een aantal kopers die permanent kopen is dit een overweging die mede beslissend is voor de aankoop van een huis.

De gemeente wil nu abrupt een einde maken aan deze praktijk. Op het gemeentehuis weet men ook wel, maar het wordt niet hardop gezegd, dat dit leidt tot lagere verkoopprijzen. De verwachting is dan, dat op enig moment kopers toch naar Noord-Beveland zullen komen omdat het de woningen zo goedkoop zijn. Dat is beleid voeren over de ruggen van de huizenverkopers. Het is bovendien niet te verwachten dat kopers op die ‘koopjes’ af zullen kopen. Een huis is de grootste uitgave die iemand doet, en als het perspectief is, dat de waarde zal dalen omdat de bevolking krimpt, gaat iemand zich niet in de schulden steken om een huis op Noord-Beveland te kopen.

BEN vindt dit een slechte zaak, die een aantal eigenaren van woningen rechtstreeks in hun portemonnee treft, en ook op termijn slecht is voor iedereen die een huis wil verkopen. Ook de kopers zijn er op termijn niet bij gebaat, want ooit worden dat ook weer verkopers.

We worden benaderd door huiseigenaren van wie de woning reeds lange tijd te koop staat en die slapeloze nachten hebben, omdat ze de noodzakelijke transactie niet kunnen realiseren of geen goede prijs kunnen maken. De gemeente schept nu onzekerheid voor de pakweg 175 verkopers van woningen die thans te koop worden aangeboden. Dat moeten we niet willen. Er is een notitie gemaakt door de gemeente, maar daarvoor hebben ze geen enkele woningverkoper benaderd.

Als u er meer over wil weten, kunt u een rapport downloaden, waar met een rood kader de belangrijkste passages zijn aangegeven.

Beter met Minder - Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp-.pdf (551147)