Doe iets aan de krapte op de woningmarkt

30/04/2021 08:40

BEN heeft een voorstel ingediend om de woningnood van jongeren en alleenstaanden aan te pakken. Dat is best mogelijk met inschakeling van de particuliere sector. De andere partijen vinden de problemen echter niet groot genoeg om met een nieuwe aanpak te komen. Lees hieronder het initiatiefvoorstel wat het niet gehaald heeft. Tiny Houses initiatief.pdf (664373)