Een recreatiewoning is geen chalet

24/04/2018 16:46

BEN zal samen met de PvdA op 26 april een motie indienen om te verhinderen dat er op kampeerplaatsen woningen worden gebouwd. Zie hieronder de concept tekst van de motie. Motie Water Village.pdf (72528)