Enquête mei 2016: Winkelbestand op Noord-Beveland

08/05/2016 13:17
Gemeenten zien steeds meer winkels verdwijnen; een tendens die ook op Noord-Beveland duidelijk waarneembaar is. Oorzaken zijn o.a. internet-winkels, vergrijzing van de bevolking en teruglopende omzetten/marges. Ook worden winkels gesloten door het gebrek aan opvolging.Het winkelbestand is in veel dorpskernen sterk afgenomen, en veel winkels voor de eerste levensbehoeften zijn verdwenen. De tijd dat er in elke kern meerdere bakkers, slagers of groentewinkels waren, ligt al ver achter ons en hiervoor is men nu aangewezen op de Supermarkt.
 
Veel mensen zien vooral de financiële voordelen van grootschalige discountketens, die goedkoper zijn dan de lokale winkels. De komst van Aldi naar Wissenkerke is illustratief hiervoor, en heeft geleid tot veel onrust. Lokale winkels zijn in de kernen de sociale ontmoetingsplaats, en zorgen daardoor (mede) voor de leefbaarheid. Inwoners bepalen de toekomst van deze winkels door hun eigen winkelgedrag.
 
In de enquête van mei vragen wij Burgerstemmers o.a. om hun mening over de aanwezige middenstand in hun dorpskern, welke winkels men het meest mist en welke afstand men bereid is om te rijden naar winkels. De input wordt door BEN gebruikt om inzicht te krijgen in de wensen van inwoners over het winkelbestand.
 
Nog geen deelnemer, geef u dan op: mail uw naam en adres aan burgerstem@zeelandnet.nl