Staatssteun Attent Wissenkerke wordt betwist.

31/01/2018 20:03

In 2010 werd er begonnen met een zogenaamd winkelverbeterplan. Het werd helaas een 'winkeliersopjaagplan'. Voorlopig is dit de droevige oogst, dat andere winkeliers, die nadat in 2016 de Attent € 50.000 van de gemeente kreeg om te verbouwen, nu aanvechten dat er € 92.500 betaald wordt aan de Attent om de ombouw tot Spar te realiseren. De achterliggende reden is, dat deze subsidies worden betaald om draagvlak te scheppen voor de komst van de Aldi, eerst in Wissenkerke, nu in Kamperland.

BEN wil graag de supermarkt voor Wissenkerke behouden, maar wil daarbij naar andere manieren zoeken om dit gerealiseerd te krijgen.

Onderstaand kunt u de klikken op de brief die Stibbe advocaten uit Amsterdam schreef aan de gemeente. 

Stibbe bezwaar.pdf (8410543)