• Onafhankelijk zijn van welke ideologie dan ook
  • Respect hebben voor iedereen die een constructieve bijdrage aan de samenleving levert
  • Bewust zijn van de verantwoordelijkheid voor de gelden van de burgers
  • Stimuleren dat inwoners niet langs de kant blijven staan maar actief participeren in verbetering van de leefbaarheid
  • Bewaken dat verandering en groei passen binnen een integrale visie en leiden tot kwaliteitsverbetering, en ten goede te komen aan inwoners van Noord-Beveland
  • Stimuleren en faciliteren van particulier initiatieven bij een terugtredende overheid
  • Ondersteunen van culturele initiatieven vanuit de samenleving
  • Terughoudend zijn met grote projecten, omdat met de grootte ook het risico toeneemt, maar vooral benutten van het potentieel van de plaatselijke bevolking
  • Behouden het Zeeuwse culturele erfgoed waar mogelijk.
  • Bevorderen van open en transparante besluitvormingsprocessen