RWS gaat 79 woningen slopen op Noord-Beveland.

29/05/2014 12:52

Gisteravond was een historische bijeenkomst van de gemeenteraad. Waar regelmatig enthousiaste projectontwikkelaars, ook in tijden van crisis, een blijmoedige gehoor toegesproken hebben over prachtige plannen, gebeurde nu het omgekeerde. Mw. Iris de Vries van de woningcorporatie kwam met een wake-up call. Ze zijn van plan 79 goedkope huurwoningen te gaan slopen in de toekomst. Nu komt de krimp, waarvan beweerd werd dat die niet zou plaats vinden op Noord-Beveland, dichterbij.

De RWS gaat de komende maand in gesprek met bewoners, maar voor een blokje woningen in Wissenkerke, geschikt voor 1-2 persoonshuishoudens (bejaardenwoningen heetten die vroeger) is het doek al gevallen. De corporatie heeft met de nog zittende huurders overeenstemming bereikt over vertrek. Het is echter aan de gemeente(raad) om op te komen voor toekomstige huurders. BEN wil graag dat er in de toekomst voldoende goedkope woningen overblijven. Door de zogenaamde gezinsverdunning zijn er steeds meer huishoudens met maar 1 inkomen, dus zijn woningen met lage lasten nodig. Een woningcorporatie beheert het maatschappelijk kapitaal, in de vorm van huurwoningen. Die zijn van de samenleving, van ons allemaal. BEtrokken Noord-Beveland vindt het slopen van  goede woningen een vorm van kapitaalvernietiging. Collega-raadslid ArieKees Oudshoorn van NBB was als vanouds scherp als een scheermes. Hij constateerde dat bij sloop de gemeente toch een sloopvergunning zal moeten geven. Als hij met een motie van die strekking komt om dat te voorkomen, zal BEN die steunen.

De corporatie wil ook nieuwe woningen bouwen, met name ‘nul-treden’ woningen, die goed toegankelijk zijn voor mensen die minder mobiel zijn, maar die wel duur worden.

Het gaat niet aan, om alleen maar te roepen dat er niet gesloopt mag worden. Er is een serieus probleem, dat alleen maar groter wordt. De RWS denkt in een bepaalde oplossingsrichting, waarvan wij vinden dat die een hoog tekentafelgehalte heeft.  Wij zullen met alternatieven moeten komen. BEN heeft daar bepaalde gedachten over, maar roept met name de inwoners van Noord-Beveland op om te komen met suggesties en ideeën. U kunt dat doen op Facebook of via een mail aan ons.