BEN wil een alternatief bieden voor de gevestigde politieke orde. Deze is te veel naar binnen gericht en regelt de belangrijke zaken bij voorkeur in besloten bijeenkomsten. Daardoor kunnen burgers (te) weinig invloed uitoefenen op de besluitvorming en ontstaat er een situatie waar de dingen van bovenaf worden opgelegd in plaats van dat ze van onderaf (op het niveau van de bewoners) ontstaan.

De bevolking van Noord-Beveland vergrijst en loopt in aantal terug. Er is onvoldoende werkgelegenheid op het eiland, waardoor (jongere) gezinnen noodgedwongen het eiland verlaten om elders een toekomst op te bouwen. De voorzieningen in de 6 dorpskernen nemen af en de middenstand staat onder toenemende druk. Het toerisme is (te) sterk seizoensgebonden en hierop kan de toekomst van Noord-Beveland niet alleen gebaseerd worden. De natuur en het landschap zijn een belangrijk bezit, maar worden te vaak opgeofferd aan toeristische belangen. Het roer moet om en er is een lange(re) termijnvisie nodig in plaats van ‘meer van hetzelfde waarop het huidige beleid is gebaseerd. Voor de duurzame ontwikkeling van Noord-Beveland en het welzijn van haar inwoners is groei van de vaste bevolking, werkgelegenheid en bedrijvigheid een voorwaarde.