Leven op Noord-Beveland

09/03/2022 11:34
Het verkiezingsprogramma van BEN heet MeeDoen. We willen dat iedereen tot zijn of haar recht komt in onze samenleving en zichzelf kan ontplooien op een manier dit past. U kunt het verkiezingsprogramma downloaden via deze link. MeeDOEN programma 22-26.pdf (25050)
26/01/2022 09:25
BEN komt deze week met een voorstel om burgers te helpen hun maandelijks bedrag aan energie te verlagen. Door de enorm stijgende gasprijs worden sommigen geconfronteerd met een verdubbeling van hun maandelijkse energiefactuur. Lees meer in de bijlage die u kunt downloaden.amendement...
11/01/2022 20:13
Betrokken Noord-Beveland BEN komt deze maand met een initiatief voorstel om in de Stadspolder te Kortgene een deel van de bouwgrond te bestemmen voor starterswoningen. BEN heeft vorig jaar diverse keren initiatieven  naar voren gebracht in de gemeente, om de woningnood onder jonge mensen te...
30/04/2021 08:40
BEN heeft een voorstel ingediend om de woningnood van jongeren en alleenstaanden aan te pakken. Dat is best mogelijk met inschakeling van de particuliere sector. De andere partijen vinden de problemen echter niet groot genoeg om met een nieuwe aanpak te komen. Lees hieronder het initiatiefvoorstel...
23/08/2018 21:27
De fractie van BEtrokken Noord-Beveland heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de wijziging van het bestemmingsplan die het mogelijk maakt dat er woningen in plaats van kampeermiddelen gebouwd worden op de meest recente uitbreiding van de Roompot. Deze vragen staan...
24/04/2018 16:46
BEN zal samen met de PvdA op 26 april een motie indienen om te verhinderen dat er op kampeerplaatsen woningen worden gebouwd. Zie hieronder de concept tekst van de motie. Motie Water Village.pdf (72528)

Lees hier het rake commentaar van de PZC over de verkiezingen op Noord-Beveland van 10 maart

PZC 180310.pdf (1571407)

Het verkiezingsprogramma van BEN

Geef Krimp Geen Kans

Het verkiezingsprogramma van BEN is compact en vlot geschreven. Het is opgesteld vanuit de optiek dat de grootste bedreiging van onze woongemeenschappen, krimp, aangepakt dient te worden. In ons programma komt het woord duurzaam maar 1 keer voor. Dat is geen onderscheidend thema. Alles wat je doet moet in principe duurzaam zijn en een kleine ecologische voetafdruk tot gevolg hebben. Als u op de link klikt, kunt u ons programma downloaden. Geef krimp geen kans.pdf (2843494)

Onze visie op de financiele situatie van de gemeente Noord-Beveland. Voor het bekijken van het filmpje:

  Klik op de onderstaande link.

1 Lastenverhoging.mp4 (3998683)1 Lastenverhoging.mp4 (3,8 MB)

RWS gaat 79 woningen slopen op Noord-Beveland

Gisteravond was een historische bijeenkomst van de gemeenteraad. Waar regelmatig enthousiaste projectontwikkelaars, ook in tijden van crisis, een blijmoedige gehoor toegesproken hebben over prachtige plannen, gebeurde nu het omgekeerde. Mw. Iris de Vries van de woningcorporatie kwam met een wake-up call. Ze zijn van plan 79 goedkope huurwoningen te gaan slopen in de toekomst. Nu komt de krimp, waarvan beweerd werd dat die niet zou plaats vinden op Noord-Beveland, dichterbij.

De RWS gaat de komende maand in gesprek met bewoners, maar voor een blokje woningen in Wissenkerke, geschikt voor 1-2 persoonshuishoudens (bejaardenwoningen heetten die vroeger) is het doek al gevallen. De corporatie heeft met de nog zittende huurders overeenstemming bereikt over vertrek. Het is echter aan de gemeente(raad) om op te komen voor toekomstige huurders. BEN wil graag dat er in de toekomst voldoende goedkope woningen overblijven. Door de zogenaamde gezinsverdunning zijn er steeds meer huishoudens met maar 1 inkomen, dus zijn woningen met lage lasten nodig. Een woningcorporatie beheert het maatschappelijk kapitaal, in de vorm van huurwoningen. Die zijn van de samenleving, van ons allemaal. BEtrokken Noord-Beveland vindt het slopen van  goede woningen een vorm van kapitaalvernietiging. Collega-raadslid ArieKees Oudshoorn van NBB was als vanouds scherp als een scheermes. Hij constateerde dat bij sloop de gemeente toch een sloopvergunning zal moeten geven. Als hij met een motie van die strekking komt om dat te voorkomen, zal BEN die steunen.

De corporatie wil ook nieuwe woningen bouwen, met name ‘nul-treden’ woningen, die goed toegankelijk zijn voor mensen die minder mobiel zijn, maar die wel duur worden.

Het gaat niet aan, om alleen maar te roepen dat er niet gesloopt mag worden. Er is een serieus probleem, dat alleen maar groter wordt. De RWS denkt in een bepaalde oplossingsrichting, waarvan wij vinden dat die een hoog tekentafelgehalte heeft.  Wij zullen met alternatieven moeten komen. BEN heeft daar bepaalde gedachten over, maar roept met name de inwoners van Noord-Beveland op om te komen met suggesties en ideeën. U kunt dat doen op Facebook of via een mail aan ons.

News

09/03/2022 11:45
Mark Faasse Mark De Bokx Gary Yanover Chris van der Kraan Hedwig Smits Hugo Hasken Peter de Neef Marianne Wittkamp Martijn Wilderom
08/05/2016 13:17
Gemeenten zien steeds meer winkels verdwijnen; een tendens die ook op Noord-Beveland duidelijk waarneembaar is. Oorzaken zijn o.a. internet-winkels, vergrijzing van de bevolking en teruglopende omzetten/marges. Ook worden winkels gesloten door het gebrek aan opvolging.Het winkelbestand is...