Article archive

09/03/2022 11:45
Mark Faasse Mark De Bokx Gary Yanover Chris van der Kraan Hedwig Smits Hugo Hasken Peter de Neef Marianne Wittkamp Martijn Wilderom
09/03/2022 11:34
Het verkiezingsprogramma van BEN heet MeeDoen. We willen dat iedereen tot zijn of haar recht komt in onze samenleving en zichzelf kan ontplooien op een manier dit past. U kunt het verkiezingsprogramma downloaden via deze link. MeeDOEN programma 22-26.pdf (25050)
26/01/2022 09:25
BEN komt deze week met een voorstel om burgers te helpen hun maandelijks bedrag aan energie te verlagen. Door de enorm stijgende gasprijs worden sommigen geconfronteerd met een verdubbeling van hun maandelijkse energiefactuur. Lees meer in de bijlage die u kunt downloaden.amendement...
11/01/2022 20:13
Betrokken Noord-Beveland BEN komt deze maand met een initiatief voorstel om in de Stadspolder te Kortgene een deel van de bouwgrond te bestemmen voor starterswoningen. BEN heeft vorig jaar diverse keren initiatieven  naar voren gebracht in de gemeente, om de woningnood onder jonge mensen te...
30/04/2021 08:40
BEN heeft een voorstel ingediend om de woningnood van jongeren en alleenstaanden aan te pakken. Dat is best mogelijk met inschakeling van de particuliere sector. De andere partijen vinden de problemen echter niet groot genoeg om met een nieuwe aanpak te komen. Lees hieronder het initiatiefvoorstel...
23/08/2018 21:27
De fractie van BEtrokken Noord-Beveland heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de wijziging van het bestemmingsplan die het mogelijk maakt dat er woningen in plaats van kampeermiddelen gebouwd worden op de meest recente uitbreiding van de Roompot. Deze vragen staan...
24/04/2018 16:46
BEN zal samen met de PvdA op 26 april een motie indienen om te verhinderen dat er op kampeerplaatsen woningen worden gebouwd. Zie hieronder de concept tekst van de motie. Motie Water Village.pdf (72528)
31/01/2018 20:03
In 2010 werd er begonnen met een zogenaamd winkelverbeterplan. Het werd helaas een 'winkeliersopjaagplan'. Voorlopig is dit de droevige oogst, dat andere winkeliers, die nadat in 2016 de Attent € 50.000 van de gemeente kreeg om te verbouwen, nu aanvechten dat er € 92.500 betaald wordt aan de Attent...
08/05/2016 13:17
Gemeenten zien steeds meer winkels verdwijnen; een tendens die ook op Noord-Beveland duidelijk waarneembaar is. Oorzaken zijn o.a. internet-winkels, vergrijzing van de bevolking en teruglopende omzetten/marges. Ook worden winkels gesloten door het gebrek aan opvolging.Het winkelbestand is...

***

19/09/2014 11:16
De fractie van BEN bestaat uit 3 personen: Mark Faasse uit Kamperland, makelaar, is voorzitter. Vanwege zijn beroepsmatige deskundigheid heeft hij ruimtelijke ordening in zijn portefeuille en zal hij Zeeuws zuinig op de financien letten. Annet Versluys uit Colijnsplaat, winkelexploitant, 'speelt'...
Items: 1 - 10 of 14
1 | 2 >>